0914 716 432

Từ khóa "thị sát ổ tiêu chảy"


  • Jpeg

    Ổ tiêu chảy cấp tại TP HCM

    5 Tháng Tám, 2014

    Ở nơi hơn hai tuần trước có bé trai 10 tháng tuổi tử vong do tiêu chảy, người dân dùng nước múc từ ao có nhà vệ sinh để rửa xoong nồi, tắm giặt.